메인메뉴 바로가기본문으로 바로가기

공지사항

Hướng dẫn đăng ký chương trình hỗ trợ, học bổng của KF năm 2015

  • 등록일 2014.08.25

Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation) tiếp nhận đăng ký các chương trình hỗ trợ, học bổng trong năm 2015 theo hình thức trực tuyến, đối với từng đối tượng, lĩnh vực như bảng thông tin tổng hợp sau đây. Nếu có bất cứ thắc mắc nào trong quá trình đăng ký, xin vui lòng liên hệ với Văn phòng đại diện KF tại Hà Nội. Chúng tôi rất mong được hợp tác với các cơ quan, đơn vị, cá nhân.. đến từ Việt Nam để góp phần nâng cao sự hiểu biết và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa người dân hai nước.

지원내용
Tên chương trình Đối tượng đăng ký Thời hạn đăng ký Thông tin chi tiết
Phái cử giáo sư thỉnh giảng ngành Hàn Quốc học/tiếng Hàn Quốc Đại học 1/7~31/8/2014 https://apply.kf.or.kr/selectNoticeAndApplicationView.nkf?notiSeq=&anucNo=A1G0000117&pageIndex=1
Học bổng tiếng Hàn Sinh viên cao học, nghiên cứu sinh hoặc những người làm công tác nghiên cứu liên quan đến Hàn Quốc 1/7~31/8/2014 https://apply.kf.or.kr/selectNoticeAndApplicationView.nkf?notiSeq=&anucNo=A1P0000135&pageIndex=1
Hỗ trợ trả lương cho giảng viên ngành Hàn Quốc học/tiếng Hàn Quốc Đại học 1/7~31/8/2014 https://apply.kf.or.kr/selectNoticeAndApplicationView.nkf?notiSeq=&anucNo=A1G0000118&pageIndex=1
Hỗ trợ Hội thảo Hàn Quốc học dành cho những người làm công tác giáo dục Cơ sở đào tạo, nghiên cứu (đại học, viện nghiên cứu) hoặc cơ quan hợp tác giao lưu liên quan đến Hàn Quốc 2/7~31/8/2014 https://apply.kf.or.kr/selectNoticeAndApplicationView.nkf?notiSeq=&anucNo=A1G0000130&pageIndex=1
Hỗ trợ bổ nhiệm giáo sư ngành Hàn Quốc học/tiếng Hàn Quốc Đại học 1/7~31/8/2014 https://apply.kf.or.kr/selectNoticeAndApplicationView.nkf?notiSeq=&anucNo=A1G0000116&pageIndex=1
Học bổng nghiên cứu tại Hàn Quốc Nghiên cứu sinh tiến sỹ, giảng viên hoặc những người làm công tác nghiên cứu 1/7~31/8/2014 https://apply.kf.or.kr/selectNoticeAndApplicationView.nkf?notiSeq=&anucNo=A1P0000120&pageIndex=1
Hỗ trợ hoạt động học thuật của các trung tâm/học hội ngành Hàn Quốc học Trung tâm Hàn Quốc học, hoặc học hội liên quan đến Hàn Quốc/tiếng Hàn Quốc 1/7~31/8/2014 https://apply.kf.or.kr/selectNoticeAndApplicationView.nkf?notiSeq=&anucNo=A1G0000119&pageIndex=1
Hỗ trợ thành lập và mở rộng Phòng Hàn Quốc tại Bảo tàng giai đoạn 2015-2017 Bảo tàng 1/8~30/9/2014 https://apply.kf.or.kr/selectNoticeAndApplicationView.nkf?notiSeq=&anucNo=A1G0000139&pageIndex=1
Hỗ trợ tổ chức chương trình triển lãm và giảng dạy về Hàn Quốc tại Bảo tàng giai đoạn 2015-2017 Bảo tàng 1/8~30/9/2014 https://apply.kf.or.kr/selectNoticeAndApplicationView.nkf?notiSeq=&anucNo=A1G0000140&pageIndex=1
Hỗ trợ quảng bá văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc tại nước ngoài Đơn vị văn hóa nghệ thuật 1/8~30/9/2014 https://apply.kf.or.kr/selectNoticeAndApplicationView.nkf?notiSeq=&anucNo=A1G0000141&pageIndex=1
Hỗ trợ xuất bản Nhà xuất bản 1/8~30/9/2014 https://apply.kf.or.kr/selectNoticeAndApplicationView.nkf?notiSeq=&anucNo=A1G0000144&pageIndex=1
Hỗ trợ viện nghiên cứu/hoạch định chính sách Viện nghiên cứu chính sách công cộng 1/8~30/9/2014 https://apply.kf.or.kr/selectNoticeAndApplicationView.nkf?notiSeq=&anucNo=A1G0000148&pageIndex=1