메인메뉴 바로가기본문으로 바로가기

공지사항

THÔNG BÁO TUYỂN NHÓM BIÊN TẬP NỘI DUNG “TẠP CHÍ KOREANA PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT”

 • 등록일 2014.10.08


THÔNG BÁO TUYỂN NHÓM BIÊN TẬP NỘI DUNG
“TẠP CHÍ KOREANA PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT”Văn phòng Korea Foundation tại Hà Nội đang triển khai kế hoạch chuyển ngữ và phát hành tạp chí Koreana phiên bản tiếng Việt, với mục đích nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Hàn Quốc. Tạp chí Koreana là ấn phẩm về văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc đã được phát hành với 9 ngôn ngữ trên toàn thế giới. Văn phòng Korea Foundation tại Hà Nội xin thông báo tuyển nhóm thực hiện biên tập nội dung tiếng Việt cho ấn phẩm này như sau.

 • 1. Giới thiệu kế hoạch phát hành “Tạp chí Koreana phiên bản tiếng Việt” (tên gọi tạm thời):
  • 1.1. Mục đích: Với thực trạng khan hiếm các tài liệu liên quan đến Hàn Quốc bằng tiếng Việt như hiện nay, phiên bản tiếng Việt của Tạp chí Koreana được ra mắt với nội dung trích dẫn từ phiên bản gốc tiếng Hàn sẽ giới thiệu đến độc giả Việt Nam, trong đó có những người yêu mến văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc, người học tiếng Hàn Quốc, một ấn phẩm bổ ích, qua đó góp phần nâng cao sự hiểu biết và tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
   ※ Tạp chí Koreana ra mắt phiên bản tiếng Anh lần đầu tiên vào năm 1987, kể từ sau đó, Korea Foundation tiếp tục phát hành thêm phiên bản của 9 ngôn ngữ khác. Đây là ấn phẩm có những bài viết chuyên sâu và được minh họa bằng những bức ảnh chất lượng cao về văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc, hiện được rất nhiều người yêu mến Hàn Quốc trên toàn thế giới đón đọc.
  • 1.2. Giới thiệu “Tạp chí Koreana phiên bản tiếng Việt”:
   • 1) Nội dung: Lựa chọn một số bài viết của Tạp chí Koreana gốc và dịch sang tiếng Việt. Korea Foundation sẽ chọn bài viết sau khi thống nhất với nhóm biên tập nội dung.
    • 4-5 chuyên mục theo chủ đề đặc biệt từng số
     • - Interview (giới thiệu nhân vật đang được quan tâm)
     • - Entertainment (giới thiệu tin tức giải trí mới nhất)
     • - Gourmet’s Delight (giới thiệu văn hóa ẩm thực Hàn Quốc)
     • - Journeys in Korean Literature (giới thiệu tiểu thuyết ngắn của Hàn Quốc)
     • - Bài viết bằng tiếng Việt
   • 2) Thời gian phát hành: theo quý (4 số/năm)
   • 3) Ngôn ngữ: tiếng Việt
   • 4) Hình thức phát hành: bản điện tử PDF
   • 5) Cách thức lưu hành: đăng tải lên trang chủ, facebook của Văn phòng Korea Foundation tại Hà Nội và gửi qua email
   • 6) Đối tượng độc giả: tầng lớp tri thức Việt Nam
   • 7) Ngày phát hành dự kiến: mục tiêu phát hành vào tháng 12/2014 số Quý III/2014
   • 8) Người chịu trách nhiệm phát hành: Chủ tịch Korea Foundation
   • 9) Biên tập nội dung: Tuyển chọn công khai nhóm thực hiện
  • 2. Phương án tuyển chọn nhóm thực hiện biên tập nội dung:
   • 2.1. Cách thức tuyển chọn: Korea Foundation tiếp nhận bản đăng ký và bản đề án từ các nhóm, sau đó đánh giá theo xét duyệt công khai để chọn ra nhóm có số điểm cao nhất là đối tượng thỏa thuận hợp đồng. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận với nhóm này về các điều khoản hợp đồng, Korea Foundation sẽ chọn nhóm có số điểm cao tiếp theo.
   • 2.2. Vai trò của nhóm thực hiện:
    • 1) Biên tập nội dung:
     • - Đề cử bài viết và ảnh sẽ đưa vào “Tạp chí Koreana phiên bản tiếng Việt” trong số toàn bộ bài viết của tạp chí Korean gốc (tiếng Hàn, tiếng Anh) do Korea Foundation cung cấp, sau đó thảo luận với Korea Foundation để chọn chính thức (bao gồm nhiệm vụ kiểm tra các vấn đề phát sinh khi lưu hành nội dung bài viết đó tại Việt Nam)
     • - Xây dựng nhóm biên dịch, tiến hành biên dịch (trong quá trình dịch, tuân thủ theo “Hướng dẫn phát hành Koreana” của Korea Foundation liên quan đến việc ghi các địa danh “Dokdo”, “Donghae”)
     • - Liên hệ tìm tác giả cho bài viết bằng tiếng Việt, đặt viết bài
     • - Sửa, bổ sung, hoàn thiện bản dịch theo hiệu đính (hiệu đính từ chuyên gia người Việt Nam và chuyên gia người Hàn Quốc)
     • - Lập bản thảo dựa trên bản dịch hoàn chỉnh và ảnh (Korea Foundation sẽ phụ trách dựng bản PDF điện tử và đăng tải lên trang chủ)
     • - Gửi bản thảo cho người phụ trách của Korea Foundation tại Hàn Quốc
     • - Mục tiêu hoàn thành trong 30 ngày, tính từ khi nhận được bài viết gốc đến khi lập bản thảo
    • 2) Công việc hành chính:
     • - Thực hiện chi phí và báo cáo tài chính: Nhận kinh phí từ Văn phòng Korea Foundation tại Hà Nội để thực hiện công việc và nộp cho Văn phòng bản báo cáo tài chính trong vòng 1 tháng sau khi hoàn thành phiên bản tiếng Việt
     • - Cơ cấu thành viên và quản lý nhóm biên tập nội dung
     • - Quảng bá, giới thiệu phiên bản tiếng Việt
     • - Lưu hành: quản lý các địa chỉ email nhận tạp chí
   • 2.3. Chương trình tuyển nhóm thực hiện biên tập nội dung:
    • 1) Thời gian tiếp nhận: từ ngày 13/10 đến ngày 28/10/2014
    • 2) Cách thức đăng ký: Nộp bản đăng ký và bản đề án như đính kèm về địa chỉ email: tranthucuc@karts.ac.kr
     Trong trường hợp nhóm biên tập gửi tài liệu tham khảo là ấn phẩm, sách…v.v, việc đăng ký chỉ có hiệu lực khi tài liệu được gửi đến Văn phòng Korea Foundation Hà Nội trong thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký
    • 3) Hồ sơ đăng ký: Bản đăng ký theo hướng dẫn và bản đề án
     • a. Bản đăng ký: tham khảo bản đăng ký đính kèm (bản đăng ký bao gồm các nội dung sau: giới thiệu đơn vị dự tuyển, kế hoạch xây dựng nhóm biên tập nội dung, lý lịch của người chịu trách nhiệm biên tập và người biên dịch (bao gồm kinh nghiệm biên dịch), lý lịch của người hiệu đính người Hàn Quốc, bản dịch tiếng Việt của một bài trong tạp chí Koreana do Korea Foundation cung cấp, giấy giới thiệu của trưởng đơn vị (không bắt buộc))
     • b. Bản đề án: Lập bản đề án với tên gọi “Tạp chí Koreana phiên bản tiếng Việt Quý III/2014” (tên gọi tạm thời) với các nội dung:
      • - Phác thảo mục lục “Tạp chí Koreana phiên bản tiếng Việt Quý III/2014”
       • + Lựa chọn trong khoảng 50% lượng bài viết đăng trên Tạp chí Korean gốc (bản tiếng Hàn hoặc tiếng Anh)
       • + Tham khảo theo mục lục phác thảo trong bản thông báo này
       • + Trình bày ngắn gọn cơ sở, lý do, mục đích của mục lục đã được phác thảo
      • - Ghi tên người dịch (dự kiến) cho mỗi bài
      • - Trình bày cách thức trao đổi thông tin hiệu quả với người hiệu đính người Hàn Quốc
      • - Trình bày cách thức trao đổi thông tin hiệu quả với người phụ trách tạp chí Koreana của Korea Foundation Hàn Quốc
      • - Trình bày phương án lưu hành và quảng bá để nâng cao hiệu quả sử dụng của Tạp chí Koreana phiên bản tiếng Việt
     • 4) Đối tượng đăng ký: nhóm biên tập thuộc Khoa/bộ môn thuộc trường Đại học, Viện/trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam
     • 5) Cách thức xét duyệt: Tuyển chọn ra đối tượng thỏa thuận hợp đồng phù hợp với tiêu chuẩn có số điểm cao nhất thông qua 2 vòng xét duyệt
      • a. Đánh giá năng lực biên dịch vòng 1:
       • - Hội đồng xét duyệt: 1 chuyên gia người Việt Nam (phóng viên, nhà phê bình văn hóa hoặc học giả) và 1 chuyên gia tiếng Việt của Hàn Quốc
       • - Nội dung xét duyệt: xét duyệt dựa trên bản dịch mẫu bài viết trong tạp chí Koreana và đánh giá theo 5 mức độ (xuất sắc, khá, bình thường, yếu, kém)
       • - Áp dụng kết quả xét duyệt: Kết quả xét duyệt vòng 1 được dùng làm tài liệu tham khảo cho việc xét duyệt vòng 2
      • b. Đánh giá tổng hợp vòng 2:
       • - Hội đồng xét duyệt (dự kiến): 5 người của Korea Foundation và đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam
       • - Nội dung và tiêu chí xét duyệt
      • Nội dung xét duyệt Tiêu chí Điểm
       Đánh giá cơ cấu thành viên nhóm biên tập nội dung
       • Người chịu trách nhiệm tổng quát có khả năng lãnh đạo và mạng lưới hoạt động
       • Nhóm biên tập với các thành viên thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, phù hợp với nội dung của tạp chí Koreana
       • Kiến thức chuyên môn và khả năng ngôn ngữ của người biên dịch
       • Kinh nghiệm biên dịch-xuất bản của người biên dịch
       Xuất sắc: 20 điểm
       Khá: 15 điểm
       Trung bình: 10 điểm
       Yếu: 5 điểm
       Kém: 2 điểm
       Đánh giá người hiệu đính người Việt Nam
       • Kiến thức chuyên môn về ngành Hàn Quốc học và khả năng ngôn ngữ
       • Kinh nghiệm biên dịch hoặc viết sách
       Xuất sắc: 20 điểm
       Khá: 15 điểm
       Trung bình: 10 điểm
       Yếu: 5 điểm
       Kém: 2 điểm
       Đánh giá người hiệu đính người Hàn Quốc
       • Khả năng chuyên môn liên quan đến nội dung của tạp chí Koreana và năng lực ngôn ngữ
       • Khả năng hợp tác hiệu quả với nhóm biên dịch của Việt Nam
       • Thể hiện sự quan tâm và nhiệt tình đối với dự án
       Xuất sắc: 10 điểm
       Khá: 8 điểm
       Trung bình: 5 điểm
       Yếu: 3 điểm
       Kém: 1 điểm
       Đánh giá nhóm
       • Mức độ quan tâm, tinh thần đăng ký tham gia dự án
       • Khả năng góp phần thúc đẩy việc lưu hành và quảng bá ấn phẩm sau khi hoàn thiện
       Xuất sắc: 10 điểm
       Khá: 8 điểm
       Trung bình: 5 điểm
       Yếu: 3 điểm
       Kém: 1 điểm
      • c. Phân loại mức điểm và tiêu chuẩn của các hạng mục:
      • Phân loại Tiêu chuẩn
       Xuất sắc Có khả năng sẽ thực hiện xuất sắc dự án
       Khá Có khả năng sẽ thực hiện dự án một cách an toàn
       Trung bình Có thể thực hiện được dự án nếu được hỗ trợ, tuy nhiên cần phải giám sát và kiểm tra liên tục
       Yếu Khó có thể đánh giá sẽ thực hiện được dự án
       Kém Hầu như không thể đánh giá sẽ thực hiện được dự án
     • 6) Ký hợp đồng
      • - Nhóm được xét duyệt là đối tượng thỏa thuận hợp đồng có số điểm cao nhất sẽ thỏa thuận với Korea Foundation về điều khoản hợp đồng cơ bản như kinh phí thực hiện và sau đó ký hợp đồng. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận với đơn vị này, Korea Foundation sẽ thực hiện thỏa thuận với nhóm đạt điểm số cao tiếp theo
      • - Thời gian hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
      • - Nội dung làm việc: Thực hiện tổng cộng 5 số phát hành: số Quý III/2014 (phát hành trong năm 2014), số Quý IV/2014(phát hành trong năm 2015), số Quý I, II, III/2015
      • - Giá trị hợp đồng: 25,000 US$ (dự tính cho 5 số phát hành)
     • 7) Bản quyền đối bản dịch tiếng Việt:
      • Bản quyền đối với bản dịch tiếng Việt hoàn chỉnh thuộc về Korea Foundation. Các hình thức phân phối không nhằm mục đích kinh doanh sẽ được tiến hành sau khi có sự chấp thuận từ Korea Foundation.
     • 8) Thời gian công bố kết quả xét duyệt: dự kiến ngày 11/11/2014 (thông báo đến từng nhóm)
      • ※ Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Văn phòng Korea Foundation tại Hà Nội:
       • - Điện thoại: 3771-0404 (số máy lẻ 705, Ms. Cúc)
       • - Địa chỉ: tầng 7, tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội